Bærekraft

Zenior ønsker innspill til klima- og miljøarbeidet.

Zenior AS skal bidra til et mer bærekraftig samfunn og tar derfor ansvar for vår miljøpåvirkning. En viktig del av arbeidet er å være Miljøfyrtårn-sertifisert. Det betyr at vi har etablert et miljøledelsessystem som styrer klima- og miljøarbeidet og hjelper oss med kontinuerlig forbedring. Sertifiseringen inneholder også konkrete krav som må oppfylles innen arbeidsmiljø, avfall/ombruk, energi, innkjøp og transport. Hvert år innrapporterer vi tall for våre aktiviteter som resulterer i et klimaregnskap, samt resultater og statistikk. Denne informasjonen gir god oversikt over framgang og forbedringspotensial, og gjøres offentlig tilgjengelig.

En del av Miljøfyrtårn-sertifiseringen handler om samspillet mellom virksomhet og samfunnet.  Derfor inviteres kunder, samarbeidspartnere og andre interessenter til å gi innspill om hvordan klima- og miljøpåvirkningen av våre varer/tjenester kan forbedres. Innspillene gir oss nyttig innsikt i hvilke behov og forventinger dere har til Zenior i årene fremover.

Planer for klima- og miljøarbeidet

Vår overordnede policy for klima, miljø og arbeidsmiljø, som guider vårt arbeid, er strukturert rundt fire hovedmål:

 • FN bærekraftsmål 3 – God helse og livskvalitet.
  • Vi styrker helsen til medarbeidere i Zenior gjennom en arbeidskultur som anerkjenner hver enkelt person. Vi legger til rette for at alle medarbeidere i Zenior kan oppnå en god balanse mellom arbeid og privatliv ved å tilby fleksibilitet og frihet under ansvar.
 • FNs bærekraftsmål 9 – Innovasjon og infrastruktur.
  • Vi bidrar til prosjektet som sikrer solid IT infrastruktur, fremmer inkluderende og bærekraftig industrialisering og bidrar til innovasjon.
 • FNs bærekraftsmål 12. Ansvarlig forbruk og produksjon.
  • Vi reduserer CO2-utslipp ved å redusere reiseaktivitetene, erstatte fysiske møter med videokonferanser og reise mindre. 
  • Vi oppfordrer medarbeidere til å sykle, gå eller ta kollektivtransport til jobb.
  • Vi kuttet ned på papirforbruk ved å bruke digitale tjenester og dokumenter og oppfordret medarbeidere til å unngå utskrifter når det ikke er nødvendig. Dette kan bidra til å redusere papiravfall og CO2-utslippene fra produksjon og avfallshåndtering.
 • FNs bærekraftsmål 17. Samarbeid for å nå målene. 
  • Vi deltar i innsatsen for å gjøre verden mer miljøvennlig ved å være sertifisert som Miljøfyrtårn.

Miljøpolicy

Vi i Zenior erkjenner vår rolle i å bidra til en bærekraftig fremtid for samfunnet. Vi er forpliktet til å arbeide for å redusere vårt klimaavtrykk, ivareta miljøet og sikre et trygt og sunt arbeidsmiljø for våre medarbeidere.

For å oppnå dette har vi satt oss følgende mål:

 • Redusere vårt CO2-utslipp ved å:
  • benytte energieffektive løsninger og teknologier i våre driftsprosesser
  • øke bruken av fornybar energi og redusere bruken av fossile brensler
  • redusere bruken av engangsplast og andre miljøskadelige materialer
 • Forvalte ressurser på en bærekraftig måte ved å:
  • redusere vår papirforbruk og bruke resirkulert papir der det er mulig
  • kildesortere og resirkulere avfall
  • ha et miljøvennlig innkjøpsprogram
 • Sikre et trygt og sunt arbeidsmiljø ved å:
  • følge gjeldende helse- og sikkerhetskrav og standarder
  • redusere risikoen for arbeidsrelaterte skader og sykdommer gjennom opplæring og forebyggende tiltak
  • følge opp eventuelle arbeidsrelaterte skader eller sykdommer

Målene vil regelmessig bli vurdert, og nødvendige justeringer blir gjort for å sikre at vi opprettholder vår forpliktelse til å være en miljøbevisst bedrift.

Zeniors statistikk for innrapportering i 2022 kan lastes ned her.

Har dere innspill til hvordan klima- og miljøpåvirkningen av varer/tjenester kan forbedres hos Zenior AS?

Send forslag til contact@zenior.no.

Vi ser fram til å jobbe sammen for å skape et mer bærekraftig samfunn.